PROJEKT – Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

RAZVOJNI CILJI

  • adaptacija ali investicijsko vzdrževanje objektov za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
  • nakup opreme za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
  • nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme
  • nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (ITK) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme)
  • nakup opreme za rastlinjake
  • ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme

Z razvojnimi cilji bomo povečali obseg proizvodnih kapacitet kmetije, ter povečali konkurenčnost kmetijskega gospodarstva. Uredili smo kuhinjo in skladišče z regali, za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kupili smo močnejši traktor s 4×4 pogonom, kar bistveno olajša obdelovanje kmetijskih površin. Z nakupom namakalne opreme, ureditvijo namakalnih sistemov ter nakupom opreme za rastlinjake,bomo pripomogli k izboljšanju podnebnih sprememb, ter optimizirali pridelavo surovin za potrebe kmetijskega gospodarstva.

POVEZAVE: