2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

ZASTAVLJENI IN DOSEŽENI RAZVOJNI CILJI:

  1. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije. V primeru nakupa mehanizacije mora biti ta v stanju, primernem za vključitev v proizvodni proces.
  2. Povečanje PKP za najmanj 5 odstotkov glede na stanje iz izbirne vloge, oddane v letu objave javnega razpisa.
  3. Nakup in postavitev rastlinjaka (v obsegu najmanj 25m2).